مجموعه عکس‌های دستگاه پاکت پاره کن و انتقال مواد ساخت شرکت آوگان

در این بخش می‌توانید مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به نمونه ساخته شده دستگاه کیسه پاره کن و انتقال مواد ساخت شرکت فنی مهندسی آوگان را مشاهده نمایید:

 

نمای جلویی دستگاه کیسه پاره کن و انتقال مواد DD04-V

پنل تنظیمات دستگاه پاکت پاره کن DD04-V

نمای کلی از چیدمان اجزای دستگاه کیسه پاره کن و انتقال مواد DD04-V

نمایی از بخش انتقال مواد پودری و گرانولی در دستگاه DD04-V

نمای پشتی دستگاه پاکت پاره کن

نمای پشتی دستگاه کیسه باز کن و انتقال مواد DD04-V

تابلو برق دستگاه پاکت باز کن

تابلو برق دستگاه کیسه پاره کن و انتقال مواد DD04-V

نمای جانبی دستگاه کیسه سیمان آهک پاره کن باز کن پاکت گچ انتقال پودر و مواد

نمای جانبی دستگاه کیسه پاره کن و انتقال مواد DD04-V

اشتراک گذاری :