اعلام تشریفات صادرات انواع رنگ صنعتی و ساختمانی در گمرکات کشور

علی اکبر شامانی (مدیرکل دفتر گمرگ کشور) اعلام نمود:  مطابق دستورالعمل دفتر مبازره با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و همچنین نامه دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران صادرات انواع رنگ صنعتی مشمول ضوابط استاندارد اجباری (ملی) با رویه استانداردسازی نمی‌باشد.

همچنین انجام تشریفات گمرکی صادرات انواع رنگ صنعتی، چنانچه به صورت مظروف (بسته بندی شده در ظروف با ظرفیت حداکثر ۲۵ لیتر) و آکبند باشد، مشمول تشریفات مندرج در فصل سوم دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نخواهد بود. لیکن لازم است نمونه کالای اظهاری را به آزمایشگاه مستقر در آن گمرک ارسال نمایند تا پس از تعیین ماهیت آن، صادرکننده نسبت به ارائه اصل فاکتور منشا خرید به میزان حلال استفاده شده در محموله اظهاری اقدام نماید. بدیهی است چنانچه محمولات موصوف به صورت فله اظهار گردد، انجام تشریفات صادرات آنها مشمول ضوابط مقرر در دستورالعمل اصلاحی ستاد می‌باشد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: صادرات رنگ‌های ساختمانی مشمول ضوابط استاندارد و اجباری بوده لیکن انجام تشریفات صادرات آنها خارج از شمول دستورالعمل اصلاحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای می‌باشد. لذا در زمان اظهار نسبت به اخذ گواهی کاربرد علامت استاندارد ملی از ذینفع با ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت صدور گواهی انطباق اقدام نمایند.

اشتراک گذاری :